Sopiva työ on hyvä startti

Seuraava Job Shadow Day järjestetään 25.4.2018


 

Job Shadow Day

Job Shadow Day on yhteiseurooppalainen päivä henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä. Päivän aikana työnantaja antaa työn seuraajalle mahdollisuuden tutustua työpäivään seuraajaa kiinnostavassa työssä. Työn seuraaminen sopii erityisesti siirtymävaiheessa oleville nuorille, jotka valitsevat opintopolkunsa. Sopivan työn löytäminen on hyvä alku!

Job Shadow Day ei ole työnhakua, vaan se rakentuu vapaaehtoiseen yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on tuoda esille erityistarpeita omaavien henkilöiden osaaminen ja motivaatio työntekoon.

Kaikkien työ on arvokasta. Mitä paremmin osaaminen ja kyky vastaavat työtehtävää, sitä paremmin työ tulee tehdyksi. Muuttamalla asenteitamme muutamme maailmaa.

Job Shadow Day är en europeisk dag för personer vars livssituation, sjukdom eller skada gör det svårt att hitta arbete. Under dagen ger arbetsgivare jobbskuggare chansen att bekanta sig med arbetsdagen på ett utvalt jobb. Jobbskuggning är särskilt lämplig för unga personer som ska välja studier, att hitta det rätta jobbet är en bra start.

Job Shadow Day är inte jobbsökning utan bygger på frivilligt samarbete för att lyfta fram kunnande och motivation till arbete bland människor med specialbehov.

Allas arbete är värdefullt. Dess bättre kunnande och förmåga motsvarar arbetsuppgiften, dess bättre blir jobbet gjort. Genom att ändra våra attityder förändrar vi världen.

Job Shadow Day is an European day for persons whose life situation or disability makes it harder to find work. During the day employers give jobshadowers the opportunity to familiarize themselves with a job that interests them. Jobshadowing is especially suitable for young people, who are about to choose what to study since finding the right job is a good start.

Job Shadow Day is not job search, it is actors participating to promote the avareness of the knowhow and motivation to work among people with special needs.


Kysy lisää

Kehittämispäällikkö
Kaija Ray
puh. +358 440 724 944
kaija.ray(at)vates.fi

Sopimusasiat ja nettipäivitykset:
Johdon sihteeri, viestintä
Marianne Pentikäinen
puh. +358 44 743 1929
marianne.pentikainen(at)vates.fi