Siirry pääsisältöön

Job Shadow Day 20.5.2021

Job Shadow Day eli työnseurannan päivä järjestetään vuonna 2021 koronatilanne huomioon ottaen kuten monessa muussakin Euroopan maassa sekä Kanadassa.

Vates-säätiö järjestää Job Shadow Day -tapahtuman 20.5.2021.

Päivä järjestään tänä vuonna hybriditapahtumana. Päivään voi osallistua:

  • Etäyhteydellä, jolloin lähettävä ja vastaanottava taho sopivat, miten etäyhteys toteutetaan (esim. Teams, Zoom, Google Meets).
  • Työpaikalla, jos järjestäminen on turvallista (esim. ulkotyöt). Huomioithan alueelliset koronasuositukset ja huolehdit hygieniasta, turvaväleistä ja kasvomaskeista.

Ilmoittautumislomake (avautuu uuteen välilehteen) on avattu ja se löytyy myös tämän sivun oikeasta palkista. Ilmoittautuneiden yhteystiedot ja logot lisätään aiempien vuosien tapaan maakunnittain JSD-sivustolle. Lisäksi organisaatioiden kohdalle tulee maininta siitä, toteutuuko työnseuranta etäyhteydellä vai työpaikalla.

Sopimuslomakkeen ensimmäinen sivu on tarkoitettu niille tahoille, jotka toteuttavat JSD-päivän etätapahtumana. Jos aiotte kuvata etätapahtumaa, tehdä juttuja tms. täyttäkää sopimuslomakkeen viimeinen sivu, jossa on kuvausluvat ja allekirjoittakaa lomake. Muussa tapauksessa allekirjoituksia ei tarvita.

Jos JSD-päivä toteutetaan työpaikalla, täyttäkää lomake sivusta 2. eteenpäin kuten aiempinakin vuosina.

Lisätietoja:
Marianne Pentikäinen
marianne.pentikainen(at)vates.fi
044 743 1929

Kaija Ray
kaija.ray(at)vates.fi
044 0724 944

Työministeri Haataisen tervehdys Job Shadow Day -päivään osallistuville

Työministeri Haatainen toteaa, että kaikkien työ on arvokasta.Työministeri Tuula Haatainen on antanut videotervehdyksen, jolla kannustaa työnantajia ja työn seurantaa harkitsevia osallistumaan päivään.

Katso Haataisen videotervehdys

Työministeri Tuula Haatainen Job Shadow Dayn suojelijaksi

Valtakunnallisen Job Shadow Day -tapahtuman suojelijana toimii tänä vuonna työministeri Tuula Haatainen. Job Shadow Day eli työnseurannan päivä järjestetään tänä vuonna 20.5. Job Shadow Day toteutetaan ympäri Eurooppaa, ja siihen osallistuu tuhansia työnseuraajia. Vates-säätiö toi tapahtuman Suomeen vuonna 2014 ja on siitä lähtien koordinoinut sitä.

Tuula Haatainen oli lupautunut myös vuoden 2020 Job Shadow Day päivän suojelijaksi. Päivä kuitenkin peruuntui viime vuonna koronapandemian vuoksi. Aiempina vuosina suojelijoina ovat toimineet mm. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö (2017), ministerit Jari Lindström ja Pirkko Mattila (2018) sekä evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma (2019).

Kuva: Markku Lempinen, Valtioneuvoston kuvapankki


Job Shadow Day

Job Shadow Day on päivä henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä. Päivän tarkoituksena on tuoda esille erityistarpeita omaavien henkilöiden osaaminen ja motivaatio työntekoon. Job Shadow Day -päivänä pyritään järjestämään onnistuneita kohtaamisia työnantajien ja työn seuraajien välillä. Päivän aikana työn seuraaja pääsee tutustumaan unelmatyöhönsä oikealla työpaikalla ja näkemään, sopisiko työ hänelle. Työn seuraaminen sopii erityisesti siirtymävaiheessa oleville nuorille, jotka miettivät opintopolkuaan.

Job Shadow Day tulee Irlannissa, jossa sitä on järjestetty vuodesta 2009 alkaen. Irish Association of Supported Employment on järjestö, joka tuetun työllistymisen menetelmän (Supported Employment) avulla edistää vammaisten ja muiden vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä ja käyttää JSD-päivää tehokkaasti tietoisuuden lisäämiseksi vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksista.

Job Shadow Day toteutetaan nykyään ympäri Eurooppaa ja siihen osallistuu tuhansia työnseuraajia. Vates-säätiö toi tapahtuman Suomeen vuonna 2014 ja on siitä lähtien koordinoinut sitä. Valtakunnallisen tapahtuman suojelijoina ovat toimineet mm. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö (2017), ministerit Jari Lindström ja Pirkko Mattila (2018) sekä evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma (2019).


Päivä on mahdollisuuksien päivä, ei varsinaista työnhakua

Suomessa päivä on ensisijaisesti asenteenmuokkausta, jonka avulla on mahdollista luoda paikallista ja alueellista yhteistyötä erityisryhmien työllistymisen tueksi ja mahdollistamiseksi. Päivä onkin tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Suomessa on alusta alkaen ollut tärkeää mahdollisuus tutustua päivän aikana myös oppilaitoksiin ja siten selvittää mielekäs opintopolku.

Vates-säätiön koordinoimaan Job Shadow Dayhin kuuluu kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat lähettävä taho, työn seuraaja sekä työnantaja vastaanottavana tahona.

Vates vakuuttaa Job Shadow Dayhin osallistuvat työnseuraajat virallisena Job Shadow Day -päivänä. Lähettävä taho vastaa siitä, että työn seuraaja on vakuutettu joko Vatesin vakuutuksen tai lähettävän tahon oman vakuutuksen kautta. Jos virallinen JSD-päivä ei sovi työnantajalle ja työn seuraaminen tapahtuu jonain toisena päivänä, on lähettävän tahon huolehdittava, että työn seuraaja on vakuutettu lähettävän tahon kautta.

Vaikka Job Shadow Day ei ole varsinaista työnhakua, on hyvä jo etukäteen miettiä mahdollista jatkopolkua onnistuneelle työn seuraamiselle.

Tule mukaan!

Kaikkien työ on arvokasta. Mitä paremmin osaaminen ja kyky vastaavat työtehtävää, sitä paremmin työ tulee tehdyksi. Muuttamalla asenteitamme muutamme maailmaa.