Siirry pääsisältöön

Kannustetaan yrittäjyyteen

Kuva: iStockVammaiset henkilöt toimivat yrittäjinä muuta väestöä useimmin

Ostot voi suunnata alueen vammaisille yrittäjille

Elinkeinopalvelut tulee olla saavutettavia myös vammaisille

Monelle vammaiselle henkilölle yrittäjyys on mahdollisuus näyttää kykynsä työelämässä sekä räätälöidä työ itselleen sopivaksi. Kunnissa ja maakunnissa kannattaakin miettiä, miten osatyökykyisiä henkilöitä voisi kannustaa yrittäjyyteen ja tukea heitä yrittäjinä.

Osatyökykyinen henkilö voi haluta toimia yrittäjänä vammastaan, sairaudestaan tai esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeestä huolimatta. Kuten monet yritystoimintaa harkitsevat henkilöt, myös vammaiset henkilöt tarvitsevat kannustusta ja tukea yrityksen perustamiseen. On myös hyvä huomioida, että elinkeino- ja yrityspalvelut ovat esteettömiä (Työelämän esteettömyys -tietopakettiin).

Viranomaiset voivat kysyä lisätietoa esimerkiksi vammaisjärjestöjen yrittäjyys- ja työllisyyspalveluista mm. siitä, millaisiin tukiin vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö on oikeutettu yrittäjänä ja mikä vaikutus tuella on työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Yrittäjyys vaihtoehdoksi myös vammaisille henkilöille | Salomaa työllisti itsensä Eurajoella | Ylöjärvi tukee osuuskuntaa | Osuuskunnista juttusarja | Yritystä! -hankkeesta lisätietoa | Yrittäjyysneuvontaa vammaisjärjestöstä  | Vammaisyrittäjyys Suomessa 

Yrittäjyys tuo myös vammaiset osaksi yhteiskuntaa (Suomen Yrittäjät)
-- Vammaiselle tai osatyökykyiselle yrittäjyys on mahdollisuus: voi osallistua työelämään, parantaa toimeentuloaan, muokata itse työtavat ja työajat. Voi jopa olla niin, että toimintakyvyn rajoite ei yrittäjätyössä olekaan enää työkyvyn rajoite, arvioi Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjien verkkouutisissa 1.3.2017.

TS Grafi toimii Eurajoelta käsin

Tuomas Saloma graafisen alan yrittäjänä.

CP-vammainen Tuomas Saloma on työllistänyt itsensä graafisen alan yrittäjänä TS Grafi -nimisessä yrityksessä. Hän kiittää Eurajoen kuntaa siitä, että se tuki ensinnäkin ammattiin valmistumista maksamalla taksikuljetuksen oppilaitokseen. Lisäksi kunta on ollut myös hänen asiakkaansa, toki enemmänkin tilauksia kunnalta voisi tulla. Lue artikkeli: http://www.vates.fi/vates/artikkelit/kuntapaattajat/tuomas-saloma-on-graafisen-alan-yrittajan-eurajoella.html

4H-yrittäjä Riku Silander perusti puutarha-alan Silapu-yrityksen

ERiku Silander perusti Silapu puutarhayrityksen.spoolainen Riku Silander löysi itsestään 4H-yrittäjän jo hyvin nuorella iällä. 4H-yrityksen ideana on antaa mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti 13–28-vuotiaille nuorille. Yritys on harrastustoimintaa, mutta kuitenkin hyvä tapa selvittää, onko yrittäminen itselle sopiva keino tienata rahaa. 22-vuotias Silander on pyörittänyt omaa, puutarha-apua tarjoavaa Silapu-yritystään jo useamman vuoden ajan ja on tyytyväinen tilanteeseensa. Lue artikkeli.

Osuuskunta Taidokkaat

Ylöjärven kaupunki on tukenut paikallisen työosuuskunta Taidokkaat -syntymistä ja kehittymistä. Osuuskunta työllistää henkilöitä, jotka haluavat tehdä työtä, mutta eivät välttämättä kykenisi tekemään työtä kokopäiväisesti. Lue artikkeli: Ylöjärvi tuki osuuskunnan perustamista

Osuuskunnasta työtä ja osallisuutta
Kyvyt käyttöön -lehdessä ilmestyi vuonna 2016 juttusarja Osuuskunnasta työtä. Juttusarja kertoo osuuskunnista, jotka edistävät osatyökykyisen henkilön työllistymistä eri tavoin:

Yrittäjyysneuvontaa vammaisjärjestöstä

Näkövammaisten liiton yrittäjyysneuvoja Jaana Argillander kertoo, että vammainen yrittäjä voi saada subjektiivisena oikeutena mm. kuljetuspalveluita. Kyvyt käyttöön -lehden artikkelissa hän kuvaa, millaista tukea vammainen yrittäjä voi saada. Lue artikkeli: Yrittäjäksi vammaisena (pdf)

Yritystä!-hanke  kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla, tukee vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Hankkeen sivustolta löytyy esimerkkejä ja esimerkiksi materiaalia uutta yritystä perustavalle henkilölle. Sieltä löytyy yrittäjyysopas mm. selkokielellä ja tietoa myös viittomakielellä.

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki. Yrittäjyyteen liittyvistä asioista saa lisätietoa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu 22/2017. Valtioneuvoston kanslia.

Vammaisyrittäjyys

Valtioneuvoston tekemän selvityksen mukaan vammaisten henkilöiden (16,1 %) keskuudessa yrittäjyys on yleisempää kuin muiden keskuudessa (10,9 %). Vammaisten henkilöiden yrittäjyys on tärkeää niin työ- ja elinkeino kuin sosiaalipoliittisista syistä. Yritykset tuottavat hyödykkeitä, työllistävät ja maksavat veroja. Toisaalta yrittäjyys on keino työllistää vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia vammaisia henkilöitä. Yrittäjyys voi vaikuttaa myös siihen, että vammaisen henkilön ei tarvitse turvautua toimeentulotukiin. (Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja tuki. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 22/2017.)

Usein vammaisten henkilöiden yrittäjyyden haasteet ovat lähtökohtaisesti suurempia kuin muilla yrittäjäksi aikovilla. Haasteita ovat yrityspalveluita tuottavien asenteet, oma kokemuksen ja koulutuksen puute, säästöjen vähäisyys, sosiaalisen verkoston rajoittuneisuus sekä yrittäjän heikko usko omiin kykyihin. Lisäksi vammaisen henkilön yrittäjyyttä voi hankaloittaa vamman luonteesta riippuen liikunta- ja kommunikointirajoitteet. (mt.)

Lisätietoa vammaisten henkilöiden työllistymisestä yrittäjyyden avulla löytyy myös Yritystä!-hankkeen verkkosivuilta www.yritystä.fi  ja YouTube kanavalta (https://www.youtube.com/channel/UCvlp0uWvgp03--f95p54c4w/videos)