Siirry pääsisältöön

Kuntouttava työtoiminta kehittyy

Myymäläpäällikkö tukee kuty-asiakkaita.Kuntouttava työtoiminta tukee asiakkaan työllistymistä

Hyödynnä alueesi taito ja osaaminen. Tutustu alueesi järjestöjen ja välityömarkkinoiden toimintaan.

Tässä osioissa on esimerkkejä, miten kunnat voivat kehittää kuntouttavaa työtoimintaa ja mistä saat lisätietoa.

Kunnat järjestettävät kuntouttavaa työtoimintaa aktivointitoimenpiteenä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Aina näin ei kuitenkaan koeta. Esimerkiksi Yle kertoi, miten kuntouttava työtoiminta on saanut julkisuudessa myös kielteistä palautetta ja kertoi Facebookissa toimivasta ryhmästä. Sitä pyörittävät henkilöt suhtautuvat kaikkeen palkattomaan työn teettämiseen kielteisesti ja kutsuvat sitä orjatyöksi. Tämä koskee niin kuntouttavaa työtoimintaa, työharjoittelua, työkokeilua kuin esimerkiksi rekrytointikokeilua. (Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-9302231

Case Eurajoki | Case Porvoo | Asiakasraadin käyttö | Työtoiminnasta osuuskuntaan | Medioissa kerrottua | Sosiaalinen kuntoutus | Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Lisätietoa 

Eurajoki tarjoaa kuty-paikkoja

Eurajoen kunnanhallitus päätti yksimielisesti 23.5.2017, että hallintokunnat tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan paikkoja 10 prosenttia toimialansa virkojen ja toimien määrästä. Kunnan perusturvajohtaja on tyytyväinen siitä, että kunnan sisällä pyritään aktiivisesti yhteisellä päätöksellä tukemaan heikoimmin työllistyvien asemaa. Lue lisää:  Eurajoki etsii kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kunnan sisältä

Porvoo ostaa kuntouttavaa työtoimintaa Sotekista

Moni kunta ostaa kuntouttavan työtoiminnan palvelut yhdistykseltä, säätiöltä tai joltain muulta kolmannen sektorin toimijalta. Palveluja ostamalla voi monipuolistaa kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä. On kuitenkin tärkeää, että myös ostopalveluna toteutettu toiminta on laadukasta ja työmarkkinoille tähtäävää. Porvoon kaupunki ostaa kuntouttavaa työtoimintaa Sotekilta, jossa työtä tehdään kaupunkiin perustetusta Goodwill-kierrätysmyymälässä. Lue lisää: Uusi polkuja myymälätyöstä.

Asiakasraadin käyttö kuntouttavassa työtoiminnassa

Vates-säätiö oli toteuttamassa Kouvolan kaupungille kuntouttavaan työtoimintaan asiakasraatia. Sen tehtävä on kuunnella asiakkaita, jakaa tietoa sekä saada ideoita toiminnan kehittämiseksi. Jo raadin ensimmäisessä tapaamisessa syntyi hyviä ideoita. Raati sai paljon kannatusta ja työntekijät ovat saaneet sen kautta hyviä ideoita asiakaspalvelun kehittämiseksi. (2012). Lue koko artikkeli. 

Kuntouttavasta työtoiminnasta yrittäjäksi osuuskuntaan

www.yrttivillitys.fiYrttiVillitys osuuskunnan alku juontaa Forssan kaupungin kuntouttavan työtoiminnan järjestämään yrttikurssiin, jossa tulevat osuuskunnan jäsenet tutustuivat toisiinsa. Sieltä syntyi ajatus yhteisestä yrityksestä, joka liittyisi yrtteihin. http://www.vates.fi/vates/artikkelit/yrittajyys/tyotoiminnasta-osuuskuntalaiseksi.html

Artikkeleita eri medioista

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja
THL ylläpitää ja kehittää Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjaa yhteistyössä STM:n, TEM:n ja muiden toimijoiden kanssa. Siellä on tietoa aktivointisuunnitelmasta, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteista ja sisällöstä, toimeentuloturvasta ja alan lainsäädännöstä. Käsikirja on tarkoitettu paitsi alan ammattilaisille myös esimerkiksi päätöksenteon tueksi. 

Lisätietoa

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189
Laissa säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Laissa säädetään myös toimenpiteisiin osallistuvan henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista (1 pykälä).   

Sosiaali- ja terveysministeriön sivustot: Kuntouttava työtoiminta http://stm.fi/kuntouttava-tyotoiminta ja muut sote-palvelujen alla olevat kuntoutuksen muodot:  http://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) tuli uudistuksena oma pykälä sosiaalisesta kuntoutuksesta. Sillä tarkoitetaan sosiaalityön ja -ohjauksen keinoin asiakkaalle annettavaa tehostettua tukea. Tarkoitus on vahvistaa henkilön toimintakykyä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää osallisuutta. Yksi kuntoutuksen muoto voi olla kuntouttava työtoiminta.

Sosiaalista kuntoutusta kannattaa kehittää yhdessä
Artikkelissa kehittämispäällikkö Jarno Karjalainen THL:stä avaa sosiaalista kuntoutusta toteutusta kunnissa. Hän vastaa myös Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjan toimituksesta.

Sosiaalisen kuntoutuksen yhteys työelämään vaarassa kadota
Artikkelissa professori emeritus Asko Suikkanen ruotii sosiaalisen kuntoutuksen nykytilaa ja toivoo pitkäkatseisuutta kehittämiseltä.