Siirry pääsisältöön

Yhteistyössä alueen järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa

Järjestöt tärkeä työllistämisen kumppani

Kolmas sektori tarjoaa oppisopimus- ja työkokeilupaikkoja

Yhdistysten vapaaehtoistyö voi kehittää myös työelämätaitoja

Aluepäättäjien kannattaa tehdä yhteistyötä osatyökykyisten henkilöiden työllistämisessä alueensa järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien ja esimerkiksi vammaisneuvostojen kanssa. Yhdistykset voivat tarjota myös oppisopimuspaikkoja, työkokeilupaikkoja sekä tärkeää oppimista vapaaehtoistyössä. Monet kunnat tarjoavat työllistämisen kuntalisää myös yhdistyksille.

Klubitalot ja siirtymätyö  | Seurakunnat työllistävät osatyökykyisiä | Asukasyhdistyksestä tuli merkittävä työllistäjäVammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut |

Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot

Klubitalotoiminta on todettu kustannustehokkaaksi tavaksi toteuttaa mielenterveyskuntoutusta. Vastuuta ja työtä jaetaan kaikille. Toiminnasta hyötyy niin kuntoutuja, työnantaja kuin yhteiskunta. Klubitalo tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeistaan lähtevää työpainotteista toimintaa ja vertaistukea. Tavoitteena on siirtyminen työelämään.

Klubitalon palveluihin ei tarvita lähetettä. Päinvastoin. Klubitalon jäseneksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on tai on ollut mielenterveysongelmia. Klubitalon jäsenyys on vapaaehtoinen, maksuton ja aikarajoitteeton. Poissaolot ja niiden pituus eivät vaikuta jäsenyyteen vaan jäsen voi palata milloin tahansa Klubitalolle.

Klubitalon erikoisuus on siirtymätyö, jonka kautta monet mielenterveyskuntoutujat ovat päässeet kiinni palkkasuhteiseen työhön. Mielenterveyskuntoutujien 25 klubitalon toimintaa rahoitetaan pääasiassa kuntien ja Veikkauksen tuella.

Lisätietoa: Klubitalo-tietoa Vatesin sivuilta http://www.vates.fi/haku.html?q=klubitalot | Suomen Klubitalot ry |

Seurakunnat palkkaavat osatyökykyisiä

Seurakunnat ovat havahtuneet työllistämään myös erityistä tukea tarvitsevia. Esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymällä on ollut pitkään käytössä rahasto, jota voidaan käyttää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisessä. Lue lisää:

Lintulammen asukasyhdistyksestä kasvoi merkittävä työllistäjä -artikkeliin

Kuntien kannattaa tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa myös työllisyyden ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Esimerkiksi Oulussa vapaaehtoistyönä alkaneesta asukastoiminnasta on kasvanut 100 henkilöä työllistävä asukasyhdistys.

Lue artikkeli: http://www.vates.fi/vates/projektit/tiedolla-vaikuttaminen/tiedolla-vaikuttaminen-uutiset/asukastalosta-tuli-merkittava-tyollistaja-oulussa.html

Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut

Vammaisjärjestöistä saa tietoa ja käytännön neuvoja vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön työllistymiseen ja työssä pysymiseen liittyvistä asioista. Lisätietoa ja yhteistietoja on laitettu Vatesin sivuilta: http://www.vates.fi/ammattilaisille/jarjestojen-tuki/vammaisjarjestojen-tyollisyyspalvelut.html

Vammais- ja potilasjärjestöjä

http://www.vates.fi/ammattilaisille/jarjestojen-tuki/sosiaali-ja-terveysalan-jarjestot/vammais-ja-potilasjarjestoja.html