Siirry pääsisältöön

    

Pääsivulle      Uutiset       Mediassa      Tapahtumat

Tiedolla vaikuttaminen jalkautuu Vatesin yleisviestintään

Tiedolla vaikuttaminen -hanke (2015-2017) on päättynyt. Toiminnan tuloksena Vates-säätiö on kuitenkin saanut STEA:lta viestintäänsä yhden henkilön lisäresurssin.

Hankkeen tavoitteena on ollut edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työmarkkina-asemaa viestinnän keinoin. Tarkoituksena ei ollut luoda uutta tietoa, vaan koota olemassa olevaa ja viedä sitä eteenpäin verkostojen ja median välityksellä.

Tarkoitus on ollut vaikuttaa tiedon ja henkilötarinoiden avulla mm. asenteisiin, jotta ihmisillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus olla mukana työelämässä vammastaan tai sairaudestaan huolimatta.

Hankkeessa luotiin Vatesin verkkosivuille neljä tietopakettia, edistettiin tuetun työllistymisen parissa toimivien viestijöiden ja projektihenkilöiden viestintäyhteistyötä, testattiin erilaista mediayhteistyötä sekä nostettiin esiin työelämän ja viestinnän esteettömyyttä.


Kyvyt käyttöön 100 vuotta -kampanja

Kyvyt käyttöön 100 vuotta -kampanja nostaa esille vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden roolia työelämässä. Kampanja on osa Suomi 100 -juhlavuosiohjelmaa.

Kampanjassa kerätään aiheesta 100 videota YouTubeen ja järjestetään Yhdenvertaisuus työelämässä -seminaari. Kampanjaa toteuttaa Tiedolla vaikuttaminen -hanke. Tervetuloa mukaan!

Tutustu kampanjasivustoon!


Tietopaketit

Vates-säätiön sivustolle kootaan tietopaketteja eri teemoista. Tietopaketeissa ei tuoteta uutta tietoa, vaan tietoa ja sisältöjä kootaan eri lähteistä niitä yhdistävän teeman alle.

Tarkoitus on helpottaa tiedon löytämistä. Ensimmäinen tietopaketti on tehty työelämän esteettömyydestä.

Toivottavasti tietopaketit helpottavat myös sinun työtäsi. Tietopaketti-osio on tehty Tiedolla vaikuttaminen -hankkeessa, jonka jälkeen niiden kehittäminen ja ylläpito siirtyy osaksi Vatesin viestintää.

TUtustu Työelämän Esteettömyys -tietopakettiin

Tiedolla vaikuttaminen

Tiedolla vaikuttaminen -hanke
(2015 - 2017) edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä keräämällä tietoa ja tuottamalla sisältöjä, jotka kohdennetaan tarkasti henkilöiden työllistymistä edistäviin medioihin, kuten sanomalehtiin, aikakauslehtiin, kolmannen sektorin jäsenlehtiin, nettilehtiin, tieto- ja palveluportaaleihin jne.

Yhteystiedot

Hankepäällikkö, toimittaja
Tiina Jäppinen
tiina.jappinen(at)vates.fi
p. 040 592 9645


Anna juttuvinkki

Laita vinkkiä hyvistä työllistymisen tai työssä pysymisen esimerkeistä, joissa kyvyt on otettu käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta. Tai ehkä tiedät tapauksen, jossa kaikki ei mennyt kuin Strömsössä.

Lisätietoa: tiina.jappinen (ät) vates.fi

Jutunjuurta?

Teetkö uutisia, artikkeleita tai muuta sisältöä mediaan? Haluatko kertoa työelämästä, jossa vamma tai sairaus ei ole este.  Ota yhteyttä - voin auttaa haastateltavien etsinnässä sekä tilastojen ja taustatietojen etsinnässä.

Lisätietoa: tiina.jappinen (at) vates.fi 

Aineistoja

Esitteen kansikuvaKeuhkoahtauma ja työ  - havaitse, hoida ja mukauta (pdf)

Esite kertoo paitsi sairaudesta ja sen hoidosta myös siitä, mitä keinoja on käytettävissä, jotta sairastunut voi tehdä pidemmän työuran. Hanke on tuottanut esitteen yhteistyössä Filhan ja Hengitysliiton kanssa. Esitettä voi tilata tiina.jappinen (at) vates.fi.

Välityömarkkinat - kykyä, taitoa ja työtä (pdf)

Välityömarkkinatoimijat auttavat vaikeasti työllistyviä henkilöitä parantamaan työmarkkina-asemaansa. Tämä on ensimmäinen toimialasta valtakunnallisesti kertova esite. Hanke on koordinoinut esitteen yhdessä välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa.

Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut - tietoa, kokemusta ja neuvontaa (pdf)

Hanke on tuottanut esitteen yhteistyössä Vammaisfoorumin työllisyysryhmän kanssa. Esite on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat rekrytoida vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden osaamista, edistää heidän työllistymistään ja työssä pysymistään.

Työelämän esteettömyys (verkkosivusto)

Kuva tietopaketin osastaTietoa lähteitä ja artikkeleita työelämän esteettömyydestä. Näkökulmana on vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen tai työssä pysyminen sekä työelämän monimuotoisuus.

Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut (verkkosivusto)

Vammaisjärjestöjen työllisyyspalvelut -esitteestä koostettu sivusto Vatesin verkkosivuille. Yhteystietoja voidaan päivittää ja laajentaa.

Yhteystiedot

Hankepäällikkö, toimittaja
Tiina Jäppinen
tiina.jappinen(at)vates.fi
p. 040 592 9645


Yhteistyökumppanit

  • Työelämä 2020 -hanke
  • Monimuotoisuusverkosto FIBS
  • Suomen Klubitalojen verkosto
  • Kyvyt käyttöön -verkoston toimijat
  • Vaikuta ja verkostoidu -ryhmä
  • Vates-säätiön perustajayhteisöt

Tiedolla vaikuttaminen

Tiedolla vaikuttaminen -hanke (2015 - 2017)

- osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävien tietosisältöjen toimittaminen ja levittäminen

Hanke edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä keräämällä tietoa ja tuottamalla sisältöjä, jotka kohdennetaan tarkasti henkilöiden työllistymistä edistäviin medioihin, kuten sanomalehtiin, aikakauslehtiin, kolmannen sektorin jäsenlehtiin, nettilehtiin, tieto- ja palveluportaaleihin jne.

Tarkoitus on lisätä tietoisuutta hyvistä työllistymisen käytännöistä ja esimerkeistä kuin myös edelleen kehittämiskohteista kaikkien relevanttien toimijoiden ja sidosryhmien käyttöön. Tieto on saatavissa ja löydettävissä tarvittaessa.

  • Tietosisältöjä tukimenetelmistä ja esteettömyydestä
  • Esimerkkitarinat työllistymisestä
  • Tiedotusresurssi järjestöille, jotta työllistymisen ja työssä pysymisen asiat saavuttavat myös osatyökykyiset henkilöt ja heidän läheisensä
  • Tiedonvaihdon edistäminen työllistämishankkeiden ja -projektien välillä

Toiminnan rahoittaa STEA.